Hoàn thành cửa đi khối văn phòng Công ty Bia Sài Gòn Số 2 Thi Sách, Quận 1| Cửa HDF Veneer

Cửa HDF Veneer được Công ty Bia Sài Gòn tin tưởng sử dụng tại văn phòng số 2 Thi Sách, Quận 1

Với các hạng mục cửa như sau: Cửa đôi phòng họp, Cửa văn phòng 1 cánh, Cửa sổ lùa 2 cánh và các cửa nhựa Đài Loan giả gỗ được sử dụng làm cửa phòng vệ sinh cho nhân viên

Continue Reading